Het programma

De Belastingdienst heeft in april 2021 het programma Buitengewone Zaken Blauw (BZB) opgezet. Dit programma was opgericht om moties van de Tweede Kamer over de FSV uit te voeren. BZB kreeg de opdracht om mensen waarvan de persoonsgegevens in de FSV stonden daarover te informeren en om de redenen van registratie te delen. Ook had BZB de taak een tegemoetkomingsbeleid voor te bereiden en uit te voeren.

Uit een van de onderzoeken bleek dat een deel van de FSV-registraties te maken had met de selectie van aangiften inkomstenbelasting voor extra controle. Bij sommige aangiften konden we niet met zekerheid stellen dat de aangifte terecht werd geselecteerd. Daarom is besloten hier apart onderzoek naar te doen om burgers hierover te kunnen informeren. Deze opdracht over aangifte-selectie heeft BZB ook opgepakt.

Aangifte-selectie

BZB heeft bij de aangifte-selectie de volgende taken:

Onderzoek

 • Herbeoordeling van ruim 10.500 aangiften inkomstenbelasting over de jaren 2012-2019. Hierbij bekijkt BZB of een aangifte is geselecteerd om fiscale redenen.

Informeren

 • Burgers informeren over het onderzoek naar hun aangifte-selectie.
 • Behandelen van vragen en verzoeken.
 • Beantwoorden van telefonische vragen door Aangifte-selectie Informatiepunt.
 • Behandelen van klachten en bezwaren over de aangifte-selectie.
 • Behandelen van verzoeken om schadevergoeding en inzageverzoeken.
 • Behandelen van verzoeken voor aanvullende compensatie.
 • Burgers informeren over de compensatie en de berekening daarvan.

Compensatie

 • Voorbereiden en uitvoeren van het compensatiebeleid.

Hoe gaan we om met de AVG?

Een organisatie mag uw persoonsgegevens niet zomaar opslaan of gebruiken. Hiervoor moet een goede reden zijn. In de privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), staan deze redenen genoemd.

BZB bewaart de onderzoeksgegevens nog tijdelijk voor onderzoek. Deze gegevens worden alleen gebruikt om mensen over hun onderzoek aangifte-selectie en mogelijke compensatie te kunnen informeren. Hierbij houden we ons aan de wettelijke privacyregels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).

Om uitvoering te geven aan het programma, maakt BZB gebruik van de specifiek daarvoor ingerichte communicatiekanalen:

 1. Portaal;
 2. Telefoon;
 3. Chat;
 4. Persoonlijke afspraak.

Lees meer over hoe de Belastingdienst omgaat met privacy en persoonsgegevens.

Toegankelijkheid

Het Aangifte-selectie Portaal is een website van de Belastingdienst. Websites van de overheid moeten aan verschillende regels voldoen. Dat zorgt ervoor dat mensen goede toegang hebben tot informatie van overheidsorganisaties.