Alle aangiften inkomstenbelasting worden automatisch gecontroleerd op mogelijke fouten. Als we iets opvallends zien in een aangifte, wordt deze extra gecontroleerd door een medewerker. Tot 2019 kregen deze aangiften de code 1043 mee.

Project 1043: voorkomen van systeemfraude

Een van onze taken is zorgen dat iedereen zich aan de belastingregels houdt. Daarbij hoort ook het voorkomen van fraude. Daarom werd in 2010 het project 1043 gestart.

Het belangrijkste doel van dit project was het voorkomen van systeemfraude bij de aangiften inkomstenbelasting. Systeemfraude wil zeggen dat mensen misbruik maken van de systemen van de Belastingdienst. Ze vullen dan bijvoorbeeld bewust verkeerde informatie in bij de aangifte. Zo proberen ze meer geld te ontvangen of minder te betalen.

Extra controle

Om systeemfraude tegen te gaan, worden alle aangiften automatisch gecontroleerd op mogelijke fouten. Soms komt uit die automatische controle iets opvallends. Dan willen we die aangifte extra controleren.

De aangiften die extra werden gecontroleerd door een medewerker kregen tot 2019 de projectcode 1043. Deze code wilde niet zeggen dat iemand werd gezien als fraudeur. Het betekende dat wij dachten dat er mogelijk een (bewuste) fout was gemaakt bij de aangifte. En dat er daarom extra controle nodig was. Soms golden die extra controles voor meerdere jaren.

Onderzoek naar belastingadviseurs

In het project 1043 kon ook onderzoek worden gedaan naar een belastingadviseur. Soms bleek uit onderzoek dat een belastingadviseur onjuiste aangiften had ingediend voor een klant. We konden dan ook de aangiften onderzoeken van andere klanten van deze adviseur.