Bent u het niet eens met de uitkomst van het onderzoek? Bijvoorbeeld omdat u informatie mist? Dan kunt u bezwaar maken. Dit kan per post of digitaal.

De uitkomst van het onderzoek van de selectie van uw aangifte ontvangt u in een brief. Deze brief is een beschikking. Dat is een officiële beslissing van de overheid en dat betekent dat u hiertegen bezwaar kunt maken.

U heeft zes weken de tijd om dit te doen. Deze zes weken gaan in op de dag na de datum die op de beschikking staat.

Bezwaar maken per brief

In uw brief meldt u waartegen u bezwaar maakt en wat de reden van uw bezwaar is. U stuurt dit per post naar het adres dat op uw beschikking staat.

Zet in uw brief in elk geval:

  • de datum waarop u het bezwaar verstuurt;
  • uw naam en adres;
  • de beslissing waartegen u bezwaar maakt;
  • het aanslagnummer of kenmerk van de beslissing;
  • de reden van uw bezwaar;
  • uw naam en handtekening onderaan de brief.

U kunt ook uw telefoonnummer in uw bezwaar zetten. Dat is niet verplicht, maar zo kunnen wij u sneller uitleg geven of vragen stellen als dat nodig is.

Extra informatie meesturen

Het is mogelijk om extra informatie en bewijzen mee te sturen met de brief. Bijvoorbeeld documenten die uw bezwaar ondersteunen. Let op: deze documenten worden niet teruggestuurd. Stuur daarom alleen kopieën mee.

Digitaal bezwaar maken

Het is ook mogelijk digitaal bezwaar te maken. Hiervoor logt u met uw DigiD in op uw persoonlijke pagina. Klik dan onderaan uw persoonlijk overzicht op de knop 'Bezwaar maken' en volg daarna de stappen in het formulier.

Gebruik onderstaande knop om in te loggen op uw persoonlijke pagina.

Contact opnemen

U kunt ons ook bellen als u meer informatie wilt over de uitkomst van het onderzoek. In een persoonlijk gesprek horen we graag waarom u het niet met ons eens bent. En welke andere mogelijke vragen of zorgen u heeft.

U kunt ons bellen op het gratis nummer 0800 829 54 56. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. In het telefoongesprek kunt u uw verhaal vertellen en beantwoorden wij uw vragen. We komen er graag samen met u uit.