Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben gebruikt en opgeslagen? Dan kunt u een inzageverzoek doen. Wij mogen u die informatie niet doorgeven via de telefoon. Als u een inzageverzoek doet, ontvangt u van ons een document met de gegevens die wij van u hebben.

Infographic hoe kan ik een inzageverzoek doen?


Doen van het verzoek

U kunt uw inzageverzoek schriftelijk doen door een brief te sturen naar:

Belastingdienst
Postbus 2508
6401 DA Heerlen

In de brief vermeldt u:

  • uw contactgegevens (naam, adres, postcode en woonplaats);
  • het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent;
  • het kenmerk van de brief die u van ons ontving over uw aangifte-selectie;
  • uw vraag om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens.

Alleen persoonlijke verzoeken

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staan de regels voor het omgaan met persoonsgegevens. Alle bedrijven en overheidsorganisaties moeten zich hieraan houden. Ook geeft de AVG aan wat de persoonlijke rechten zijn van burgers. Zoals, in artikel 15, het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Het recht op inzage geldt alleen voor personen. Het is niet mogelijk een inzageverzoek te doen voor een bedrijf of organisatie.

Uitkomst

Als wij uw inzageverzoek hebben ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Daarna onderzoeken we of inzage in uw gegevens mogelijk is. De uitkomst daarvan kan zijn:

  • U krijgt inzage in uw gegevens
    Meestal kunnen wij u inzage geven in uw gegevens. U ontvangt dan een document met de gegevens. Dit officiƫle document heet een beschikking.
  • U krijgt geen of beperkt inzage in uw gegevens
    In bijzondere gevallen zorgt wetgeving ervoor dat wij u geen of alleen voor een deel inzage kunnen geven in uw gegevens. De reden hiervoor kan zijn dat er in uw situatie sprake is van toezicht of inspectie. En dat inzage in uw gegevens op dat moment een nadelig effect kan hebben op dat proces. Of als het belang van bescherming van de rechten en vrijheden van andere personen een rol spelen. De privacy van een ander weegt dan zwaarder dan het recht op inzage. Als u geen of beperkt inzage in uw gegevens krijgt, legt de Belastingdienst dat uit in de beschikking.

Hoe snel krijg ik een reactie?

In de ontvangstbevestiging van uw inzageverzoek vertellen wij u op welke datum wij uw verzoek hebben ontvangen. Meestal reageren wij binnen een maand na ontvangst van uw inzageverzoek. Het kan soms zijn dat we meer tijd nodig hebben. Volgens de AVG-regels mogen we er dan twee maanden langer over doen. Als we die extra tijd nodig hebben, dan krijgt u daar een bericht over.

Ik ben het niet eens met de beschikking

Bent u het niet eens met ons antwoord op uw inzageverzoek? Bijvoorbeeld omdat u informatie mist? Dan kunt u binnen 6 weken een bezwaarschift sturen. Deze 6 weken gaan in op de dag na de datum die in de beschikking staat.

In uw bezwaar moet u melden waar u bezwaar tegen maakt en wat de reden ervan is. Op de website van de Belastingdienst staat meer informatie over bezwaar maken.

Contact opnemen

Met een inzageverzoek vraagt u om inzage in de persoonsgegevens die de Belastingdienst van u heeft. Bent u op zoek naar meer informatie of uitleg over het onderzoek naar uw aangifte-selectie? Of wilt u graag een persoonlijk gesprek hierover? Dan kunt u ons bellen op het gratis nummer 0800 829 54 56. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur en helpen u graag verder. Ook kunt u ons bereiken via de chat van 10.00 tot 16.00 uur.