Waarom worden aangiften geselecteerd voor controle?

Controles op aangiften zijn nodig om te zorgen dat iedereen op een eerlijke manier belasting betaalt. Het aantal aangiften dat de Belastingdienst moet verwerken is te groot om allemaal door medewerkers te laten controleren. Daarom hebben we automatische controles en worden aangiften waarin een mogelijke fout zit extra gecontroleerd.

Taak van Belastingdienst

Miljoenen mensen doen elk jaar hun belastingaangifte. Meestal gaat het goed, maar soms worden er fouten gemaakt. Mensen vullen dan per ongeluk of bewust verkeerd hun aangifte in. Dit kan ervoor zorgen dat ze te weinig belasting betalen. Een belangrijke taak van de Belastingdienst is dit te voorkomen.

Daarom voeren we op alle aangiften een controle uit. Omdat er elk jaar miljoenen aangiften worden gedaan, voeren we automatische controles uit. De aangiften waarin we iets opvallends zien, worden geselecteerd voor een handmatige controle door een medewerker.

Lees meer op: Controle en selectie van aangiften

Risico’s op fraude herkennen

Met de controles op aangiften krijgen we ook meer zicht op de risico’s van fouten en fraude. Medewerkers die de aangiften beoordelen, kunnen bijvoorbeeld zien welke fouten vaak voorkomen. Zo kunnen we fraude in de toekomst beter voorkomen.