Jaarlijks ontvangen wij bijna 12 miljoen aangiften inkomstenbelasting. Om ervoor te zorgen dat iedereen het juiste bedrag aan belasting betaalt of ontvangt, voeren we verschillende controles uit. Daarbij maken we gebruik van aangifte-selectie.

In aangiften inkomstenbelasting kunnen fouten zitten. Daarom worden de aangiften gecontroleerd. In 2008 startte de Belastingdienst met het proces ‘Selectie aan de poort’. Doel was aangiften met een hoger risico op fouten te herkennen en zo nodig extra te controleren. Het bepalen van welke aangiften werden geselecteerd voor extra controle noemen we aangifte-selectie.

De 'poort'

De plek waar de aangiften inkomstenbelasting digitaal binnenkwamen en waar de controle en selectie plaatsvond noemden wij de ‘poort’. Deze bestond uit twee delen:

  • Query's aan de poort
    Bij de automatische controle werd gekeken of we iets opvallends zagen in een aangifte. Hierbij maakten we gebruik van query’s. Dit zijn geautomatiseerde zoekopdrachten.
  • Analyse aan de poort
    Aangiften waarin iets opvallends was, werden door het systeem geselecteerd voor een handmatige controle. Medewerkers beoordeelden of er sprake was van onbewuste fouten of dat er een hoger risico op fraude was.

Lees ook: Waarom worden aangiften geselecteerd voor extra controles?

Beoordeling van aangifte

Zag de medewerker dat er geen fouten in de aangifte zaten of dat er alleen een vergissing was gemaakt? Dan werd de aangifte alsnog afgehandeld.

Aangiften waarbij het vermoeden was dat deze verkeerd of niet volledig ingevuld waren, kregen de code 1043 mee. Deze aangiften werden dan doorgestuurd naar de afdeling ‘Intensief toezicht’ voor extra controles. De aangifte kon daarna door ons gewijzigd worden. Dat kon betekenen dat het verzamelinkomen werd aangepast. Daarnaast kon iemand ook extra controle van aangiften krijgen in de jaren daarna, totdat de code 1043 werd verwijderd in het systeem.

Cijfers

Uit het onderzoek van PwC blijkt dat in de periode 2014-2019 elk jaar ongeveer 50.000 van de in totaal 12 miljoen aangiften werden geselecteerd.

  • 30.000 daarvan werden aangepast omdat er bijvoorbeeld iets verkeerd was ingevuld.
  • Bij ongeveer 20.000 aangiften was er een vermoeden van fouten waarbij fraude mogelijk een rol kon spelen. Deze werden doorgestuurd voor extra controles.

Lees verder: Wat ging er fout bij de selectie van aangiften