Heeft u een klacht over hoe u door ons bent behandeld rond het onderzoek naar de aangifte-selectie? Neem dan contact op. We komen graag met u tot een oplossing.

Telefonisch

U kunt uw klacht telefonisch doorgeven. Hiervoor belt u naar 0800 829 54 56 (gratis). We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.

Per brief

U kunt ook het klachtenformulier gebruiken of een brief schrijven. Het formulier vindt u op de website van de Belastingdienst.

Wilt u zelf een brief schrijven? Zet daar dan in:

  • uw naam en adres;
  • uw Burgerservicenummer (BSN);
  • uw telefoonnummer. Dit is niet verplicht, maar we willen u graag bellen om met u te praten over wat er is gebeurd;
  • de datum waarop u de klacht verstuurt;
  • uw klacht.

Schrijf zo duidelijk mogelijk op waar uw klacht over gaat. U kunt ook documenten meesturen die extra informatie geven over uw klacht. Deze documenten worden niet teruggestuurd. Stuur daarom alleen kopieën mee.

Naar welk adres kunt u uw klacht opsturen?

Stuur het formulier of uw brief in een envelop met postzegel naar:

Klacht
Belastingdienst
de directeur
Postbus 4660
6803 EP Arnhem

Nationale ombudsman

Bent u niet tevreden over de manier waarop we uw klacht hebben behandeld? Dan kunt u een verzoekschrift indienen bij de Nationale ombudsman. Dit kan online of door te bellen naar 0800 335 55 55. De ombudsman zal dan onderzoeken of wij uw klacht goed hebben afgerond. Let op: dit is alleen mogelijk ná contact met de Belastingdienst.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de uitkomst van het onderzoek naar de selectie van uw aangifte? Dan kunt u bezwaar maken.

U kunt ons ook bellen als u vragen heeft over de uitkomst van het onderzoek. In een persoonlijk gesprek horen we graag waarom u het niet met ons eens bent. En welke andere mogelijke vragen of zorgen u heeft. Bel hiervoor naar 0800 829 54 56.