Ik wil een verzoek om schadevergoeding doen

Heeft u compensatie gekregen voor een onterechte aangifte-selectie, maar vindt u dat u meer schade heeft gehad? Of heeft u een brief gehad dat u geen compensatie krijgt, maar vermoedt u dat u wel schade heeft gehad? Dan kunt u een verzoek om schadevergoeding doen.

Welke schade?

Als uit onderzoek blijkt dat bij u sprake was van een onterechte aangifte-selectie, dan ontvangt u een compensatie voor de financiële schade die u heeft gehad. Iedereen die recht heeft op deze compensatie ontvangt hierover een brief van ons.

Vindt u dat u (meer) schade heeft gehad en daarom recht heeft op (meer) compensatie? Dan kunt u een verzoek om schadevergoeding doen. Dit kan ook als u vindt dat u immateriële schade heeft gehad. Dat is schade die niet direct in geld is uit te drukken, zoals pijn of verdriet.

Extra informatie

Het is belangrijk dat uw schade een direct gevolg is van een gewijzigde aangifte na een onterechte selectie voor extra controle. En dat u dat ook kunt aantonen. Wij kunnen u daarom vragen om extra documenten op te sturen. Op die manier kunt u ons een compleet beeld geven van wat er volgens u gebeurd is.

Hoe doet u een verzoek om schadevergoeding?

Het formulier voor een verzoek om schadevergoeding vindt u op deze pagina van de Belastingdienst. U kunt het formulier digitaal invullen en opslaan. Hiervoor heeft u Acrobat Reader met minimaal versie 9.0 nodig.

Beschrijf op het formulier uw verzoek zo duidelijk mogelijk. Beantwoord daarbij de volgende vragen:

  • Wat heeft de Belastingdienst gedaan waardoor u denkt of vindt dat u schade heeft gehad?
  • Wat is het directe verband tussen wat de Belastingdienst gedaan heeft en de schade die u vermoedt?
  • Heeft u zelf ook een bijdrage/schuld aan de situatie die is ontstaan?
  • Hoe groot is uw vermoede schade?

U kunt het formulier daarna uitprinten, ondertekenen en opsturen.

Naar welk adres kunt u het formulier opsturen?

In het formulier wordt bij onderdeel 7 gevraagd een organisatieonderdeel te kiezen, zodat u een adres krijgt. U hoeft hier geen keuze te maken. U kunt het formulier opsturen naar het volgende adres:

Belastingdienst
Postbus 3087
6401 DN Heerlen

Vermeld ook duidelijk ‘Verzoek om schadevergoeding’ op de envelop.

Contact opnemen

Wilt u meer informatie over het onderzoek naar uw aangifte-selectie? Of wilt u graag een persoonlijk gesprek hierover? Dan kunt u ons bellen op het gratis nummer 0800 829 54 56. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur en beantwoorden graag uw vragen. Ook kunt u ons bereiken via de chat van 10.00 tot 16.00 uur.