Belastingdienst - 02-01-2024

Betaling van compensatie vanaf 1 januari 2024 mogelijk

Twee jongens staan voor het Belastingdienst kantoor

Op 1 januari 2024 is de ‘Wet compensatie wegens selectie aan de poort’ ingegaan. Dat betekent dat we kunnen beginnen met het betalen van compensatie voor de onterechte aangifte-selecties.

Tussen 2012 en 2019 hebben we fouten gemaakt bij de selectie van aangiften inkomstenbelasting. Sommige aangiften werden in die periode onterecht geselecteerd voor een extra controle. Dit was in strijd met het recht op gelijke behandeling.

Daarom hebben we eind 2023 de selectie van ruim 10.500 aangiften opnieuw beoordeeld. Bij elke aangifte is onderzocht of er een fiscale reden was voor de selectie voor extra controle. Blijkt dit niet het geval? Dan heeft de persoon die de aangifte deed recht op een financiële compensatie.

Nieuwe wet

Om deze compensatie mogelijk te maken, was een nieuwe wet nodig. In deze wet staat onder andere wie de compensatie krijgt, waarom en hoe het bedrag wordt berekend.

Het wetsvoorstel werd op Prinsjesdag 2023 ingediend. Op 26 oktober 2023 stemde de Tweede Kamer in met het voorstel.

De wet is ingegaan op 1 januari 2024. Daarmee kunnen we beginnen met het betalen van de compensatie aan de mensen die hier recht op hebben. Zij ontvangen hierover een brief van ons.

Meer informatie:

- Compensatie voor onterechte selectie van aangiften

- Wet compensatie wegens selectie aan de poort (op Overheid.nl)