Compensatie voor onterechte selectie van aangifte

Is bij de herbeoordeling van de aangifte-selectie geen fiscale reden gevonden voor de selectie? Dan heeft de persoon die de aangifte deed recht op een financiële compensatie.

Wanneer?

Van ruim 10.500 aangiften inkomstenbelasting in de periode 2012 tot en met 2019 is de selectie opnieuw beoordeeld. Bij elke aangifte hebben we onderzocht of er een fiscale reden was voor de selectie van deze aangifte.

Konden we bij deze herbeoordeling er niet zeker van zijn dat die fiscale reden er was? Dan heeft de persoon die de aangifte deed recht op een financiële compensatie.

De Wet compensatie wegens selectie aan de poort werd op 26 oktober 2023 door de Tweede Kamer aangenomen en is ingegaan op 1 januari 2024. Hiermee kunnen we financiële compensatie geven aan de mensen die hier recht op hebben.

Hoogte compensatie

Voor de hoogte van de compensatie is gekeken naar het nadeel dat iemand heeft gehad van de selectie voor een extra controle. Door de extra controle werd het verzamelinkomen in de aangifte gewijzigd. Het bedrag aan inkomen werd door ons hoger vastgesteld.

Met een hoger verzamelinkomen moest iemand meer belasting betalen. Dit was niet gebeurd als de aangifte niet was geselecteerd voor extra controle. Het verhoogde verzamelinkomen is dus het nadeel dat iemand heeft gehad van de onterechte aangifte-selectie.

Het kabinet heeft besloten dat de compensatie gelijk moet zijn aan het nadeel dat iemand heeft gehad. Dit betekent dat de compensatie net zo hoog is als de verhoging van het verzamelinkomen. Dus het verschil tussen het bedrag dat u had opgegeven als verzamelinkomen in de aangifte en het door ons verhoogde bedrag.

Gemiste inkomsten uit rente

In de compensatie zit ook een vergoeding voor de rente die iemand niet heeft gekregen over dat bedrag. Hiervoor zijn per jaar in de periode 2012-2019 rentebedragen vastgesteld. Daarvoor geldt:

  • de rente in het jaar waarin de aangifte onterecht werd geselecteerd;
  • en de rente in de jaren daarna, tot het moment waarop de compensatie wordt uitbetaald in 2024.

Inkomensafhankelijke regelingen

Soms heeft de wijziging van de aangifte ook gevolgen gehad voor inkomensafhankelijke regelingen. Dit zijn regelingen waarbij het inkomen van invloed is op het bedrag dat iemand krijgt. Voorbeelden hiervan zijn de huurtoeslag of ouderenkorting. Dit wordt ook meegenomen in het onderzoek en kan in sommige gevallen leiden tot een extra compensatie.

Uitbetaling

Iedereen die recht heeft op een compensatie krijgt hierover een brief. Zij hoeven hiervoor zelf niets te doen. De uitbetaling van de compensatie gebeurt binnen zes weken na ontvangst van de brief.

De uitkomst van de herbeoordeling is een beschikking . Dat betekent dat iemand tegen de uitkomst in bezwaar en beroep kan gaan.