Ruim 10.500 geselecteerde aangiften inkomstenbelasting over 2012-2019 zijn door ons opnieuw beoordeeld. Bij elke aangifte hebben we onderzocht of er een fiscale reden te vinden was voor de selectie van deze aangifte.

Welke aangiften?

Volgens het PwC-rapport bestond bij een aantal aangiften de kans dat bij de selectie niet alleen gekeken is naar fiscale risico’s. Ook persoonlijke kenmerken van de persoon konden een rol hebben gespeeld. Dit had niet mogen gebeuren. De selectie van deze aangiften zijn daarom door ons opnieuw beoordeeld.

Het gaat daarbij om de aangiften inkomstenbelasting in de periode 2012 tot en met 2019 waarbij onder andere:

Dit zijn in totaal rond de 10.500 aangiften van ongeveer 9.600 personen.

Herbeoordeling: is er een fiscale reden?

Bij elk van deze aangiften hebben we bekeken wat de reden van de selectie is geweest. Kunnen we een fiscale reden vinden? Dat wil zeggen: op basis van de inhoud van de aangifte? Dan is er een terechte selectie geweest.

Vinden we geen fiscale reden? Dan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de selectie om de juiste reden was. De persoon die de aangifte deed heeft daarom recht op een compensatie.

Lees meer hierover in:

Wijziging van aangifte

Na de selectie van een aangifte konden wij de aangifte wijzigen. Dat deze wijziging van de aangifte wel of niet terecht was, is niet van invloed op de herbeoordeling. Was de aangifte terecht gewijzigd, maar konden we geen fiscale reden vinden voor de selectie van de aangifte? Dan is er nog steeds een onterechte selectie geweest en daarmee recht op compensatie.

Lees verder: Compensatie voor onterechte selectie van aangifte