Mijn aangifte werd niet om fiscale redenen geselecteerd. Wat betekent dit?

De Belastingdienst mag aangiften alleen selecteren voor controle op basis van fiscale redenen. Blijkt uit onderzoek dat er geen fiscale reden was voor de selectie van uw aangifte? Dan kunnen we niet met zekerheid stellen dat de selectie terecht was en krijgt u een financiële compensatie.

Selectie van aangiften

Soms komt er uit de automatische controle van een belastingaangifte iets opvallends. Bijvoorbeeld dat er hoge reiskosten zijn terwijl iemand dicht bij het werk woont. Of er is een opvallende verandering in het inkomen. Dan wordt een aangifte geselecteerd voor een handmatige controle. Een medewerker kan dan beoordelen of er een fout is gemaakt in de aangifte. Deze selectie mag alleen gebeuren op basis van fiscale redenen. Dat wil zeggen: op basis van gegevens die met de inhoud van de aangifte te maken hebben.

Persoonlijke kenmerken

Tussen 2012 en 2019 zijn sommige aangiften niet alleen geselecteerd om de inhoud van de aangifte. Bij de selectie van deze aangiften konden mogelijk ook andere redenen een rol hebben gespeeld. Bijvoorbeeld bepaalde kenmerken van een persoon, zoals nationaliteit, leeftijd, religie of gegevens over de gezondheid. Dit zijn gegevens die fiscaal niet belangrijk zijn en deze mogen geen reden voor extra controles zijn.

Recht op compensatie

Konden wij bij de herbeoordeling van uw aangifte niet met zekerheid vaststellen dat er een fiscale reden was voor de selectie? Dan was de selectie van de aangifte onterecht. En dat betekent dat u recht heeft op een financiële compensatie.

Zie ook: