Mijn aangifte werd geselecteerd om fiscale redenen. Wat betekent dit?

Een selectie om fiscale redenen betekent dat een belastingaangifte is geselecteerd op basis van de inhoud van de aangifte. Er is dan sprake van een terechte selectie.

Als uit de automatische controle van een belastingaangifte iets opvallends komt, wordt een aangifte handmatig gecontroleerd. Een medewerker kan dan bepalen of er een fout is gemaakt in de aangifte. We mogen aangiften alleen controleren en beoordelen op gegevens die met de inhoud van de aangifte te maken hebben.

Voorbeelden van fiscale redenen zijn:

 • Onjuiste aftrek van giften
  Bijvoorbeeld omdat de gift was gegeven aan een organisatie die niet in het ANBI-register staat, terwijl dit wel een voorwaarde is. Of de omschrijving bij de gift was onduidelijk.
 • Onjuiste aftrek van kosten voor studie
  Soms worden er kosten opgegeven als aftrekpost die niet afgetrokken mogen worden. Of de opgegeven kosten zijn onduidelijk omschreven in de aangifte.
 • Onjuiste aftrek van resultaat uit overige werkzaamheden (ROW)
  Mensen die niet in loondienst werken, maar wel geld verdienen (zoals freelancers) moeten hun inkomsten opgeven in de aangifte. Hierop wordt geen loonheffing ingehouden. Soms zijn deze inkomsten niet duidelijk omschreven of ze worden op een verkeerde plek ingevuld.
 • Bedragen kloppen niet met andere informatie die bij ons bekend is
  Een bedrag aan loonheffing klopt bijvoorbeeld niet met de loongegevens die we van de werkgever hebben ontvangen. Of er zijn hoge reiskosten opgegeven terwijl iemand dicht bij zijn werk woont.

Voorbeelden

Bij de herbeoordeling gaan we bekijken of een aangifte is geselecteerd om fiscale redenen, dus op basis van de inhoud van de aangifte. Hieronder volgen twee voorbeelden van een selectie om een fiscale reden.

 • Iemand heeft geld gegeven aan een goed doel en heeft deze gift als aftrekpost opgegeven in de belastingaangifte. In de beschrijving bij de gift is de naam van de stichting opgenomen. Uit de herbeoordeling blijkt dat de stichting niet voorkomt in het ANBI-register. Alleen giften aan stichtingen die in dit register staan, mogen worden opgegeven als aftrekpost. De gift had daarom niet afgetrokken mogen worden. Dit is een fiscale reden en de selectie was daarmee terecht.
 • Iemand heeft in de belastingaangifte studiekosten opgegeven. Deze kosten zijn hoger dan de drempelwaarde . Een drempelwaarde wil zeggen: bedragen die boven deze drempel uitkomen, worden gezien als opvallend, een mogelijk signaal van een fout. Omdat de opgegeven kosten boven de drempel uitkwamen, werd de aangifte geselecteerd voor een extra controle. Daaruit bleek dat er studiekosten waren opgegeven die niet afgetrokken mochten worden. In de herbeoordeling zagen we dat de opgegeven studiekosten inderdaad de aanleiding was voor de extra controle.

Geen compensatie

Werd uw aangifte om fiscale redenen geselecteerd voor een extra controle? Dan heeft de selectie terecht plaatsgevonden. U heeft in dat geval geen recht op een financiƫle compensatie.

Lees voor meer informatie: