Wat is de relatie tussen mijn aangifte-selectie en de FSV?

De Belastingdienst heeft tot 2020 de FSV gebruikt als hulpmiddel bij het verwerken van belastingaangiften en aanvragen van toeslagen. Veel FSV-registraties hadden te maken met de selectie van aangiften inkomstenbelasting. Wanneer een aangifte werd geselecteerd voor een handmatige controle, kon de medewerker besluiten daarna gegevens op te slaan in de FSV. Dit is gebeurd in de periode 2012 tot en met 2019.

Infographic verschil tussen aangifte-selectie en het Fraude Signalering Voorziening


Onderzoek FSV

PricewaterhouseCoopers (PwC) heeft een aantal onderzoeken gedaan naar mogelijke gevolgen van een FSV-registratie. Uit een van de onderzoeken bleek dat veel FSV-registraties te maken hadden met de selectie van aangiften inkomstenbelasting. Daarom heeft PwC hier ook apart onderzoek naar gedaan. Bekijk de resultaten hiervan in het rapport ‘Query’s aan de Poort’.

Wij hebben voor alle FSV-geregistreerden onderzocht wat de redenen en gevolgen waren van de FSV-registratie bij de Belastingdienst. Hierin is onder andere ook gekeken naar de selectie van aangiften inkomstenbelasting voor extra controles. Dit was een van de redenen van registratie in de FSV.

Apart onderzoek

Omdat het bij een aantal FSV-geregistreerden niet zeker was dat hun aangiften waren geselecteerd om terechte redenen, hebben we nog een apart onderzoek gedaan. Hierin zijn ruim 10.500 aangiften-selecties opnieuw beoordeeld. Daarbij is bekeken of er een fiscale reden voor de selectie van de aangifte was.

Lees voor meer informatie: