Ik wil een verzoek om extra compensatie doen

Heeft u compensatie gekregen voor een onterechte aangifte-selectie? En vermoedt u dat uw gewijzigde aangifte ook nadelige gevolgen heeft gehad voor de aanvraag van bijvoorbeeld toeslagen of kortingen? Dan kunt u een verzoek om extra compensatie doen.

Soms heeft de wijziging van de aangifte ook gevolgen gehad voor andere belastingen, premies volksverzekeringen of inkomensafhankelijke regelingen. Inkomensafhankelijke regelingen zijn regelingen waarbij het inkomen van invloed is op het bedrag dat iemand krijgt. Voorbeelden hiervan zijn toeslagen of kortingen, zoals de huurtoeslag of ouderenkorting. Als u vermoedt dat dit voor u geldt, dan kunt u extra compensatie aanvragen.

Hoe vraag ik extra compensatie aan?

U doet een verzoek om extra compensatie per brief. In deze brief geeft u aan waarom u vermoedt u dat uw gewijzigde aangifte ook nadelige gevolgen heeft gehad voor de aanvraag van bijvoorbeeld toeslagen of kortingen.

Stuur de brief naar:

Belastingdienst
Postbus 3087
6401 DN Heerlen

Wij verzoeken u om in ieder geval het volgende in de brief te zetten:

  • de datum waarop u de brief verstuurt;
  • uw naam en adres;
  • de belastingen, premies volksverzekeringen of inkomensafhankelijke regelingen waarover het gaat (met daarbij het jaartal of de jaartallen);
  • uw naam en handtekening onderaan de brief.

Goed om ook in de brief te zetten

U kunt ook uw telefoonnummer in uw brief zetten. Dat is niet verplicht, maar zo kunnen wij u sneller uitleg geven of vragen stellen als dat nodig is. Ook uw burgerservicenummer (BSN) kan helpen bij een snellere behandeling van uw verzoek.

Daarnaast is het handig als u een idee heeft van de hoogte van de extra compensatie die u wilt aanvragen, vanwege de nadelige gevolgen die u vermoedt. Als u daar een inschatting van kunt maken, dan verzoeken wij u deze ook in de brief te zetten.

Extra informatie meesturen

Het is belangrijk dat u aannemelijk maakt dat het nadeel dat u heeft gehad een direct gevolg was van het verhoogde verzamelinkomen. U kunt hiervoor extra informatie en bewijzen meesturen. Bijvoorbeeld bewijs waarin u kunt laten zien dat u toeslagen bent misgelopen door de correctie van de aangifte inkomstenbelasting. Let op: deze documenten worden niet teruggestuurd. Stuur daarom alleen kopie├źn mee.

Let op: een verzoek om extra compensatie doet u alleen als u al compensatie gekregen heeft voor een onterechte aangifte-selectie en alleen als u vermoedt dat u daarnaast ook nadelige gevolgen heeft gehad bij andere belastingen, premies volksverzekeringen of inkomensafhankelijke regelingen.

Wanneer u geen compensatie krijgt en het daar niet mee eens bent, dan kunt u geen verzoek om extra compensatie doen. In plaats daarvan kunt u bezwaar maken. In het artikel 'Ik wil bezwaar maken' leest u daar meer over.

Heeft u wel compensatie gekregen maar vermoedt u dat u meer nadelige gevolgen heeft gehad? En vallen die gevolgen niet onder belastingen, premies volksverzekeringen en inkomensafhankelijke regelingen? Dan kunt u een verzoek om schadevergoeding doen. In het artikel 'Ik wil een verzoek om schadevergoeding doen' leest u daar meer over.